Aanpak

snoeivormen

Aan een goed beheer liggen degelijke plannen ten grondslag. Plannen bieden niet alleen een leidraad voor beheermaatregelen, maar waarborgen als een draaiboek ook de continuïteit van kennis en kunde, nodig voor instandhouding in de toekomst.

Voor goede plannen is een beheervisie nodig. De visie geeft aan wat de opdrachtgever met zijn of haar erfgoed wil. De visie vormt het fundament voor al het toekomstig beheer, de te nemen maatregelen en de instandhouding. ErfgoedGroen helpt eigenaren van historisch groen met het formuleren en vaststellen van hun visie. Een deskundige  (tuin)historische analyse, een inventarisatie van de huidige situatie en een verkenning van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving alsmede de mogelijkheden en de wensen van de opdrachtgever vormen de basis om samen met de opdrachtgever zijn of haar beheervisie op te stellen.

De visie vormt vervolgens de leidraad voor de concrete beheer- en instandhoudingsplannen: de te nemen maatregelen, het tijdsplan en het investeringsplan. De plannen kunnen worden gebruikt bij het verkrijgen van vergunningen, het realiseren van financiering (subsidieaanvragen) en de uitvoering van de maatregelen. ErfgoedGroen helpt hierbij.

Adviseurs van ErfgoedGroen begeleiden en verzorgen de integrale planvorming. Zij adviseren vervolgens ook bij de uitvoering ervan. Onze adviezen en plannen zijn ter zake kundig, praktisch en concreet. Kwaliteit, duurzaamheid en authenticiteit staan centraal in ons werk.

BRIM-Subsidie. Erfgoedgroen verzorgt voor u de volledige aanvraag inzake de Brim subsidie. In goed overleg wordt de te volgen strategie bepaald voor het aanvragen van een Brim subsidie welke voor uw situatie van toepassing is. Wij nemen u alle zorgen uit handen op basis van No cure No pay*.

*informeer naar de speciale voorwaarden No cure No pay