Product

spiegelvijver

ErfgoedGroen levert:

  • cultuur- en tuinhistorisch onderzoek en waardenstelling
  • beheer- en instandhoudingsplannen
  • ontwerp- en inrichtingsplannen
  • beplantingsplannen
  • advies op het gebied van wet- en regelgeving
  • advies, begeleiding en aanvraag (BRIM) subsidies
  • advies, begeleiding en aanvraag vergunningen
  • begeleiding bij planvorming en realisatie
  • project- en procesmanagement
  • advies op het gebied van historisch plant-sortiment