Visie

EAndreboek

Tuinen, parken en landschappen hebben vaak een lange en bewogen geschiedenis. Zij vormen ons groene culturele erfgoed. Dit erfgoed is waardevol, maar ook kwetsbaar. Zorgvuldig onderhoud en beheer is daarom van groot belang. ErfgoedGroen adviseurs ondersteunen bij het beheer en de instandhouding van historisch groen.

Historisch groen staat niet op zich. Het vormt in het verleden, het heden en de toekomst een geheel met de bebouwing, de bewoners en de omgeving. Dit heeft nadrukkelijk een plaats in onze aanpak. In projecten streven we er naar de ontwikkelingsgeschiedenis zichtbaar te maken en te houden. Cultuur- en tuinhistorische waarden worden in relatie gebracht met de (huidige) natuur- en gebruikswaarden. In nauw overleg met de opdrachtgever wordt in plannen en uitvoering rekening gehouden met eigentijdse vereisten voor gebruik, beleving en exploitatie van het erfgoed.