(Tuin)historisch onderzoek en beheerplannen, BRIM-subsidie

Graduale
moestuin
veeweitje

Voor diverse Buitenplaatsen, Landgoederen, Pastorietuinen en Kasteeltuinen gelegen in de provincie Zeeland, Brabant, Limburg en Utrecht hebben wij succesvol de BRIM subsidie verzorgt voor de instandhouding van het historisch groen.

 

Buitenplaats provincie Zeeland en Brabant.

Voor enkele buitenplaatsen in de provincie Zeeland en Brabant hebben wij de subsidieaanvraag inzake de BRIM verzorgt. Aan de hand van de door ons uitgevoerde inspectie van de tuin- en parkaanleg en het aanwezige beheerplan is er een inspectierapport opgesteld waarin de (technische) staat van de  buitenplaats, in het algemeen, en de verscheidene deelgebieden worden beschreven en gewaardeerd. Vanuit het inspectierapport volgt een advies voor instandhouding welke in het instandhoudingsplan staat beschreven. Het inspectierapport en het instandhoudingsplan vormen de basis voor deze Brimaanvraag.

 

Landgoed en Kasteeltuin provincie Utrecht.

Door onze opdrachtgevers werden wij gevraagd voor het uitvoeren van een inspectie van de historische tuin- en parkaanleg. De (technische) staat van de historische aanleg hebben wij beschreven en gewaardeerd in het inspectierapport. Tevens hebben we aan de hand van oude tekeningen en de inspectie, het parkbos in kaart gebracht en op basis van historisch plantverband een in vergetelheid geraakte historische laan hersteld.

 

Tuinhistorisch onderzoek Pastorietuinen provincie Limburg.

Voor onze opdrachtgever hebben wij tuinhistorisch onderzoek verricht met betrekking tot pastorietuinen. Het tuinhistorisch onderzoek werd in eerste instantie in Nederlands Limburg verricht, maar al snel werd het onderzoek uitgebreid naar Belgisch Limburg. Het historische onderzoek biedt meer inzicht in, de aanwezige historische elementen, de samenhang en de overeenkomsten ervan ongeacht de landgrenzen. De waardestelling van de historische elementen, welke uit het historisch onderzoek naar voren zijn gekomen, vormen de leidraad voor het toekomstige beheer met als basis instandhouding.

 

Historisch groen provincie Limburg.

Voor onze opdrachtgevers in de provincie Limburg hebben wij de subsidieaanvraag inzake de BRIM verzorgt. Aan de hand van de door ons uitgevoerde inspectie van de tuin- en parkaanleg van de pastorietuin en kasteeltuinen is er een inspectierapport opgesteld waarin de (technische) staat van de historische elementen,  worden beschreven en gewaardeerd. Vanuit het inspectierapport volgt een advies voor instandhouding welke in het instandhoudingsplan staat beschreven. Het inspectierapport en het instandhoudingsplan vormen de basis voor deze Brimaanvraag. Tevens hebben wij tuinhistorisch onderzoek verricht waarin de historische waarden van de onderdelen worden beschreven en gewaardeerd.

 

Villa Sanoer te Wageningen*:
Een eind 19e-eeuw door een Nederlands-Indische handelsfamilie gestichte buitenplaats  aan de rand van de historische Wageningse Eng met een bewogen geschiedenis en nu een gereconstrueerde tuinaanleg in de Gemengde stijl.

 

*: gepubliceerd via WUR